GuidePedia

0


Kecakapan adalah komponen penting dalam membangun kepercayaan.  Orang yang cakap  memiliki tradisi berbuat dan berkarya dengan semakimal mungkin. Senantiasa memberikan yang terbaik dan memberikan kepuasan.

Untuk membangun kecakapan  diperlukan kuncinya. Pertama, menanamkan kesadaran pada diri betapa pentingnya sebuah ilmu untuk meningkatkan kemampuan diri. Dengan ilmu seseorang akan lebih siap, lebih cakap dalam berbuat. Seberat apapun pekerjaaan maka dapat diatasinya. Kedua, adakan persiapan yang matang. Sebelum berbuat persiapan sangat diperlukan hal tersebut untuk meminimalisir kesalahan juga terhindar dari sikap tergesa-gesa dan kurang perhitungan. Lebih baik menyediakan waktu yang cukup untuk persiapan daripada tergesa-gesa yang berdampak kesalahan. Sekali berbuat salah maka butuh waktu untuk mengembalikannya. Ke-empat apa yang sudah dipersiapkan perlu adanya check and recheck. Kelima apa yang sudah direncanakan, dipersiapkan perlu adanya kesungguhan.J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    angan anggap remeh kelalaian, kecerobohan karena bila dibiarkan itu akan menjadi sumber kegagalan.

Rasulullah memberikan teladan pada kita. Dengan kecakapannya, beliau menjadi orang yang terpercaya bukan hanya dikalangan sahabat, muslim, tapi kaum kafir. Semua orang yang bertemu beliau merasakan kepuasan, kenyamanan. Sungguh beruntung bagi seseorang yang senantiasa memaksimalkan pekerjaannya dan senantiasa berlatih untuk berbuat yang terbaik.

Andai hal tersebut kita amalkan, niscaya kita menjadi orang yang memiliki kredibilitas yang mengagumkan, cakap, terpercaya, dan mulia dimata manusia juga terhormat dalam pandangan Allah SWT. Semoga Allah senantiasa melindungi dan membimbing kita  terus berlatih mengembangkan diri, memupuk kecakapan hingga dapat mempersembahkan yang terbaik bagi ummat.

Posting Komentar

 
Top